Ettevõtte haavatavuse ja kohanemise küsimustik

Kliimamuutustega kohanemine

Arable crops system

Soil is a key point of adaptation. What practices can improve its functioning?