Ettevõtte haavatavuse ja kohanemise küsimustik

Kliimamuutustega kohanemine

Permanent crops

In viticulture, what changes in farming practices can reduce its vulnerability?