Ettevõtte haavatavuse ja kohanemise küsimustik

Kliimamuutustega kohanemine

Permanent crops

In viticulture what are the possible systemic adaptations?