Ettevõtte haavatavuse ja kohanemise küsimustik

Kliimamuutused

How does climate change affect the number of hot days (>30°C) in the continental region?