Ettevõtte haavatavuse ja kohanemise küsimustik

Kliimamuutused

Which statement(s) about heat waves in summer is (are) correct?