Ettevõtte haavatavuse ja kohanemise küsimustik

Kliimamuutused

Which statement on the effects of climate change is correct?