Ettevõtte haavatavuse ja kohanemise küsimustik

Kliimamuutused

Which statements on the increase of the annual average temperature are correct?