Ettevõtte haavatavuse ja kohanemise küsimustik

Mõju põllumajandusele

The increase in the number of hot days (>30°C)…