Ettevõtte haavatavuse ja kohanemise küsimustik

Mõju põllumajandusele

A moderate heat stress in dairy cows (e.g. 70% rel. moisture and 24-29°C) can lead to ....