Ettevõtte haavatavuse ja kohanemise küsimustik

Mõju põllumajandusele

What are the effects on agriculture of an increased and prolonged occurrence of droughts?