Ettevõtte haavatavuse ja kohanemise küsimustik

Mõju põllumajandusele

What consequences can lower winter temperatures have?