Ettevõtte haavatavuse ja kohanemise küsimustik

Kliimamuutustega kohanemine

Which of the following measures can be implemented to better store moisture in the soil?