Ettevõtte haavatavuse ja kohanemise küsimustik

Kliimamuutustega kohanemine

Which advantages does a diverse crop rotation offer in terms of climate change?