Ettevõtte haavatavuse ja kohanemise küsimustik

Kliimamuutustega kohanemine

Which sustainable measures can be taken to reduce the heat stress in dairy cows?