Ettevõtte haavatavuse ja kohanemise küsimustik

Kliimamuutustega kohanemine

To what extent can undersowing in maize or cereals help to adapt to climate change