Ettevõtte haavatavuse ja kohanemise küsimustik

Kliimamuutustega kohanemine

What measures can be taken to improve soil structure (improved water uptake and storage)?