Ettevõtte haavatavuse ja kohanemise küsimustik

Kliimamuutustega kohanemine

Which of the following options do you consider appropriate for adapting to climate change?