Ettevõtte haavatavuse ja kohanemise küsimustik

Kliimamuutustega kohanemine

Which opportunities does the cultivation of "new" crops offer?