Ettevõtte haavatavuse ja kohanemise küsimustik

Kliimamuutused

What is the difference between weather and climate?