Ettevõtte haavatavuse ja kohanemise küsimustik

Kliimamuutused

What could be the increase of average temperature on Earth if things remain the same?