Ettevõtte haavatavuse ja kohanemise küsimustik

Mõju põllumajandusele

Maximum temperatures above 30 degrees Celsius in May can cause: