Ettevõtte haavatavuse ja kohanemise küsimustik

Mõju põllumajandusele

Higher minimum temperatures during the winter can cause: