Ettevõtte haavatavuse ja kohanemise küsimustik

Mõju põllumajandusele

In livestock farms, higher temperatures between April and September can cause: