Ettevõtte haavatavuse ja kohanemise küsimustik

Mõju põllumajandusele

In pastures, drought periods between April and June can lead to: