Ettevõtte haavatavuse ja kohanemise küsimustik

Mõju põllumajandusele

In maize crops, temperatures above 35 degrees Celsius between June and September can cause: