Ettevõtte haavatavuse ja kohanemise küsimustik

Mõju põllumajandusele

In vineyards, strong rainfall events in August can lead to: