Ettevõtte haavatavuse ja kohanemise küsimustik

Kliimamuutustega kohanemine

In permanent crops, the implementation of cover crops during the winter can: