Ettevõtte haavatavuse ja kohanemise küsimustik

Kliimamuutustega kohanemine

In arable crops, more diverse rotations lead to: