Ettevõtte haavatavuse ja kohanemise küsimustik

Kliimamuutustega kohanemine

Traditional and local varieties are, generally: