Ettevõtte haavatavuse ja kohanemise küsimustik

Kliimamuutustega kohanemine

In arable crops, leaving the stubble or previous crop residues on the soil (or incorporated in the first 20 cm) after harvesting leads to: