Ettevõtte haavatavuse ja kohanemise küsimustik

Kliimamuutustega kohanemine

More crop diversity at farm level leads to: