Ettevõtte haavatavuse ja kohanemise küsimustik

Kliimamuutustega kohanemine

In livestock farms, animal comfort can be improved by: