Ettevõtte haavatavuse ja kohanemise küsimustik

Kliimamuutustega kohanemine

In vineyards, green pruning during the growing phase entails: