Ettevõtte haavatavuse ja kohanemise küsimustik

Kliimamuutused

Millist loetelus nimetatud gaasi ei peeta kasvuhoonegaasiks?