Ettevõtte haavatavuse ja kohanemise küsimustik

Kliimamuutused

Kõige suurem osa Eestis õhku paisatavatest kasvuhoonegaasidest pärineb: