Ettevõtte haavatavuse ja kohanemise küsimustik

Kliimamuutused

Rahvusvaheliselt on kokku lepitud, et kliimanäitajate rehkendamise perioodi minimaalne pikkus on: