Ettevõtte haavatavuse ja kohanemise küsimustik

Kliimamuutused

Kliimamuutuste prognoosimiseks on koostatud mitmeid mudeleid ja stsenaariumeid. Milliseid RCP stsenaariume on kasutatud kliimamuutuste prognoosimiseks Eestis?