Ettevõtte haavatavuse ja kohanemise küsimustik

Kliimamuutused

Üheks oluliseks antropogeense (inimtekkelise) metaani emissiooni allikaks loetakse karjakasvatust (metaani emissioon loomade, eriti mäletsejaliste seedesüsteemist ning sõnniku käitlemisel). Milline on teine, globaalses mastaabis suure tähtsusega põllumajandusharu, millega kaasneb suur metaani emissioon?