PCC raport tõestab, et tuleviku kahjud sõltuvad oluliselt sellest, kui kiiresti meil õnnestub süsiniku õhku paiskamist vähendada ning kui suurel määral me suudame soojenemist tulevikus ära hoida. Igasugusel soojenemisel on olulised mõjud, ent on oluline vahe, kas soojenemist õnnestub hoida 1,5°C ja 2°C piires või üle 3°C, mis on globaalse soojenemise praegune trajektoor.

2°C ei ole raporti kohaselt enam vastuvõetav piir, kuna IPCC hinnangul on selle tagajärjed palju ohtlikumad, kui eelnevalt ennustatud ning see tähendaks meie tsivilisatsiooni laiaulatuslikku laastamist.

Soojenemine alla 1,5°C tähendab tõsiste kuumalainete, vihmahoogude, tormide ja üleujutuste väiksemat mõju, samuti on selle piires võimalik päästa kliimamuutuse mõjudest enamikku maailma taime- ja loomaliikidest.

Allikas:http://www.kliimamuutused.ee/uudised/raport-kliimamuutuste-pidurdamine-nouab-drastilisi-samme

Loe lisaks:https://www.ipcc.ch/sr15/