Ettevõtte haavatavuse ja kohanemise küsimustik

Kliimamuutused

Sademete hulka prognoositakse tõusmas. Kas see tulevikus ühtlustab sademete jaotuse vegetatsiooniperioodil?