Ettevõtte haavatavuse ja kohanemise küsimustik

Kliimamuutused

Aastal 2013 ületas atmosfääri süsihappegaasi kontsentratsioon maailmas pöördumatute muutuste lävendiks peetava 400 ppm (osakest miljoni kohta) piiri. Milline on atmosfääri süsihappegaasi kontsentratsioon aastal 2019?