Osoonikihti kahandavate ainete Montreali protokolli raames tehtud ülemaailmsed jõupingutused osoonikihti kahandavate ainete järkjärguliseks kasutuselt kõrvaldamiseks on viinud CFC-de ja haloonide asendamisele HCFC-dega, HFC-dega, PFC-de ning teiste alternatiivide ja/või protsessidega.

Montreali protokolli täitmine on olnud sedavõrd tulemuslik, et teadlased prognoosivad hõrenenud osoonikihi taastumist 1980ndate aastate tasemeni veel selle sajandi keskpaigaks.

Loe lisaks:

https://keskkonnatehnika.ee/montreali-protokoll-keskkonnakokkulepe/

Vaata videot - Climate 101: Ozone Depletion | National Geographic:

https://youtu.be/aU6pxSNDPhs