T. Saue, 2011. Doktoritöö "Simulated potato crop yield as an indicator of climate variability in Estonia " (Modelleeritud kartulisaak kui kliima varieeruvuse näitaja Eestis) doctor philosophiae kraadi saamiseks geograafia erialal. Juhendajad: prof Jaak Jaagus, PhD (TÜ geograafia osakond), Jüri Kadaja, PhD (Eesti Maaviljeluse Instituut).

Loe lisaks:

http://hdl.handle.net/10062/17257