Ettevõtte haavatavuse ja kohanemise küsimustik

Mõju põllumajandusele

Kliima muudab liikide levikuareaale. Kas: