Ettevõtte haavatavuse ja kohanemise küsimustik

Mõju põllumajandusele

Kuidas muutub talikultuuride olukord kliimamuutuste tagajärjel, kui väheneb püsiv lumekate ja sagenevad külmumis- ja sulamistsüklid?