Tulevikuprognoosid näevad ette, et lumikatte kestvuspäevade arv väheneb, kuid seoses sellega suureneb oht, et talvituv talivili saab kahjustatud siis, kui lumikatte puudub ja temperatuur langeb oluliselt alla 0 °C. Külmumus-sulamistsüklite sagenemine vähendab taliviljade talvitumiskindlust ning põhjustab talvitumishaigusi, kuna tekkiv lumekoorik loob tingimused nt lumiseene tekkeks.

Allikas: BioClim: Kliimamuutuste mõjuanalüüs, kohanemisstrateegia ja rakenduskava looduskeskkonna ja biomajanduse teemavaldkondades.

(https://www.kik.ee/sites/default/files/uuringud/bioclim_a_lopparuanne_19.01.16.pdf).


Loe lisaks:

https://www.envir.ee/et/muutused-prognoosid