Ettevõtte haavatavuse ja kohanemise küsimustik

Mõju põllumajandusele

Millest on tingitud talvise pinnakatte vajadus kliimasoojenemise aspektist?