Soojad talved soodustavad ka toitainete leostumist põhjavette, suurendades toitainete kadusid mullast ja suurendades vajadust väetiste järgi.

Loe lisaks: Kaye, J. P., & Quemada, M. (2017). Using cover crops to mitigate and adapt to climate change. A review. Agronomy for Sustainable Development, 37(1), [4].

https://doi.org/10.1007/s13593-016-0410-x