Sademed ja temperatuur mõjutavad sööda kogust ja kvaliteeti .Söödataimede puhul põhjustab veepuudus vegetatiivse kasvu ajal väiksemat saagikust ja võib muuta püsirohumaa taimekooslust. Ka liigne vesi on igal juhul risk, sest võib takistada karjatamist ja masinate ligipääsu. Kui liigse vee tõttu tuleb edasi lükata koristusaega, võib halveneda sööda kvaliteet. Proteiinisisaldus on aasta sademetega märkimisväärselt ja negatiivselt seotud. Allikas: ELi nelja peamise kliimariskipiirkonna lähteolukorra aruanded

Loe lisaks:

https://agriadapt.eu/wp-content/uploads/2017/05/L%C3%A4hteolukorra-aruanne.pdf

Loe lisaks:

Dumont, B., Andueza, D., Niderkorn, V., Lüscher, A., Porqueddu, C., Picon-Cochard, C. (2015) A meta‐analysis of climate change effects on forage quality in grasslands: specificities of mountain and Mediterranean areas. Grass and Forage Science, 70, 239-254.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gfs.12169