Ettevõtte haavatavuse ja kohanemise küsimustik

Mõju põllumajandusele

Globaalses mastaabis loetakse loomakasvatust, eriti just veiseliha tootmist, suureks riskifaktoriks magevee resurssidele. Millest sõltub (otsesed ja kaudsed tegurid summaarselt) ühe kilo veiseliha tootmiseks vajamineva vee kogus kõige enam?